Anno 1955

Teadmised ja kogemused tagavad sujuvaima koostöö ja parima tulemuse.

Tutvu lähemalt

Kõik vedudest

Ligi 60-aastase ajalooga transpordiettevõte, kes tagab kiire ja paindliku teenuse.

Tutvu lähemalt

Toll

EL-välistest riikidest tulevad kaubad järgmiste dokumentidega:

Pärast kauba saabumist vormistatakse importdeklaratsioon, kuid kauba kasutusele võtmiseks on vajalik lõppdeklaratsiooni (IM4) vormistamine ning tollimaksude jm võimalike maksude (aktsiis vms) tasumine.

Tollivormistuse sujumiseks on lisaks vaja veel järgmisi  dokumente:

Osa kaubagruppide korral (nt toiduained) nõutakse piiril fütosanitaarsertifikaati või Euroopa Liitu sisseveol märget, et antud kaubad vastavad EL normidele.
Kaupade eksportimisel Euroopa Liidust välja on vajalikud:

Eksportdeklaratsiooni puhul on oluline fikseerida kauba piiriületus (Euroopa Liidu tolliasutuses tehakse märge tollideklaratsioonile), mis tõestab kauba saatja ekspordi toimumist maksuametile.

Teised saatedokumendid on ekspordil sarnased  impordidokumentidega (kaubaarve, CMR jne).

Küsi parimat pakkumist!