TÖÖ, MIS TOIDAB

Tule tööle AB Gruppi, et olla see, kes toob toidu lauale mitte ainult endale, vaid tervele Eestile.

Tutvu lähemalt

Sündinud 1955

Just siis asutati AB Grupi kuulsaim ettevõte Tallinna Toiduveod.

Tutvu lähemalt

Meiega veab

AB Grupp on Eesti üks suurimaid vedajaid, kes tagab alati kiire ja paindliku transpordi.

Tutvu lähemalt

AITAME SUL OLLA PARIM

Ole meie klient või töötaja, AB Grupp loob võimalused, et saaksid olla oma tegevuses parim.

Tutvu lähemalt

Teenused

Täiskoorma veod

Täiskoormaks loetakse saadetist, mis täidab kogu kaubaruumi, on antud veovahendi jaoks maksimaalselt lubatava kaaluga, või maksab saatja kogu kaubaruumi kasutamise eest.

Osakoorma veod

Osakoormaks loetakse saadetist, millele lisaks mahub ja on võimalik laadida haagisesse ka teisi saadetisi.

Temperatuuritransport

Kaubavedu kindlal temperatuuril vahemikus -20°C kuni +20°C.

Ohtliku kauba transport (ADR-veod)

Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» aineid ja esemeid, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis märkimisväärset kahju inimeste tervisele, tema omandile või keskkonnale. Sellepärast on ülioluline, et ohtlike vedude teostajal oleks spetsiaalset varustust omavad veokid ning koolitatud autojuhid, kes omavad kehtivat ADR vedude tunnistust.

Küsi parimat pakkumist!