Kõik vedudest

Ligi 60-aastase ajalooga transpordiettevõte, kes tagab kiire ja paindliku teenuse.

Tutvu lähemalt

Anno 1955

Teadmised ja kogemused tagavad sujuvaima koostöö ja parima tulemuse.

Tutvu lähemalt

Teenused

Täiskoorma veod

Täiskoormaks loetakse saadetist, mis täidab kogu kaubaruumi, on antud veovahendi jaoks maksimaalselt lubatava kaaluga, või maksab saatja kogu kaubaruumi kasutamise eest.

Osakoorma veod

Osakoormaks loetakse saadetist, millele lisaks mahub ja on võimalik laadida haagisesse ka teisi saadetisi.

Temperatuuritransport

Kaubavedu kindlal temperatuuril vahemikus -20°C kuni +20°C.

Ohtliku kauba transport (ADR-veod)

Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» aineid ja esemeid, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis märkimisväärset kahju inimeste tervisele, tema omandile või keskkonnale. Sellepärast on ülioluline, et ohtlike vedude teostajal oleks spetsiaalset varustust omavad veokid ning koolitatud autojuhid, kes omavad kehtivat ADR vedude tunnistust.

Küsi parimat pakkumist!