Anno 1955

Teadmised ja kogemused tagavad sujuvaima koostöö ja parima tulemuse.

Tutvu lähemalt

Kõik vedudest

Ligi 60-aastase ajalooga transpordiettevõte, kes tagab kiire ja paindliku teenuse.

Tutvu lähemalt

Ettevõttest

Missioon

Me oleme transpordiettevõte, kes aitab oma klientidel olla oma tegevuses parimad.

Visioon

Olla parim autotranspordilahendusi pakkuv, tõhus ja innovaatiline transpordiettevõte.

Väärtused

Usaldusväärsus.  Peame kinni enda lubadustest, usaldame meie ettevõtte partnereid ja töötajaid.

Meeskonnatöö. Väärtustame meeskonnatööd, harmooniat ja ühtsust meie töösuhetes. Me teeme oma tööd sihikindlalt ja tulusalt kolleegide ja klientidega koostöös.

Klienditeenindus. Pakume meie klientidele asjatundlikku, viisakat ja efektiivset klienditeenindust. Me püüdleme oma töös pideva õppimise ja positiivse töösse suhtumise kaudu järjekindlalt paremuse poole.

Täpsus. Oleme enda võetud kohustustes, töödes ja klientide teenindamisel täpsed.

Ausus. Käitume oma kohustustes ja töödes ausalt, vastutustundlikult ja moraalselt. Me oleme õiglased ja ausad kõigis meie äritehingutes ja suhetes.

Austus. Austame üksikisiku tundeid ja hindame tema väärikust ja enesest lugupidamist, tema aega ja vaeva ning tema vajadusi tasakaalustada töö- ja pereelu.

Innovatsioon. Oleme aktiivsed, uuendusmeelsed ja avatud. Me rakendame parimaid tehnoloogiaid, praktikaid ja tavasid, et jääda asjakohaseks, tõhusaks ja konkurentsivõimeliseks

Keskkonnateadlikkus. Püüame edendada ja tagada keskkonnasõbralikke tegevusi autotranspordis ning kasutada ettevõtte ressursse mõistlikult ja säästlikult.

Kogukond. Oleme aktiivsed autotranspordi kogukonna liikmed, jagades ühiskonnaga infot autotranspordist ja arengutest sektoris ning luues autotranspordi valdkonnas võimalusi järelkasvule.

Küsi parimat pakkumist!